Fundacja

LINKI

Fundacja, w poszukiwaniu potrzebnych do jej celów informacji korzystała z podanych niżej adresów internetowych.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na tych stronach reklamy, wiadomości i inne treści.

Dawne niemiecka prowincja Prus Wschodnich
http://www.ostpreussen.net/
http://www.preussen-chronik.de/

Gładysze - Schlodien
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82adysze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_G%C5%82adyszach

Genealogia rodu Dohna
http://genealogy.euweb.cz/dohna/dohna1.html

Stanislaus Burgggf und Herr von Donen, *ca 1433, +1504
http://genealogy.euweb.cz/dohna/dohna6.html

Christoph I Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien, *Coppet 5.4.1665, +Schlodien 11.10.1733
http://genealogy.euweb.cz/dohna/dohna10.html