Fundacja

CELE FUNDACJI

Celem Fundacji jest ochrona i odbudowa dziedzictwa kulturowego dzisiejszej Warmii, tj. zachodniej części obecnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Obszary tego województwa były terenami, na których miały miejsce burzliwe wydarzenia: wielokrotnie zmieniały one panujących; wielokrotnie rdzenna ludność tych terenów była zmuszana do opuszczania swoich domostw i (o ile nie ginęła w zawieruchach wojennych i pożogach), osiedlając się w stronach odległych od tych terenów. Świadomość historyczna tych obszarów nie zawsze była kultywowana. Często w obliczu bieżącej polityki, pamięć o dawnych mieszkańcach była wykorzeniana, a nowi tworzyli nową historię, na gruzach dotychczasowej. Nie inaczej było po ostatnich zmianach terytorialnych, które nastąpiły w roku 1945, w wyniku II wojny światowej, kiedy na niechęć do dawnych mieszkańców terenów Prus Wschodnich nałożyły się zmiany ustrojowe, które każdą własność prywatną, a już szczególnie własność byłych właścicieli wielkich majątków ziemskich, traktowały jako ideologicznie nie właściwą. Z tych i innych powodów dawne dziedzictwo kulturowe tych terenów zostało roztrwonione. Dawne dwory, pałace i majątki popadły w ruinę. Majątek ruchomy zaginął.

Zmiany ustrojowe w Polsce po roku 1989, a w szczególności przystąpienie Polski, z dniem 01 maja 2004 roku, do Unii Europejskiej spowodowało ponowne zainteresowanie historią i kulturą tych obszarów. Pojawiły się również dodatkowo możliwości finansowania ochrony i odbudowy dziedzictwa kulturowego tych terenów.

Celem Fundacji jest ochrona i odbudowa elementów materialnych dawnego, wielokulturowego dziedzictwa Warmii.

Cel ten Fundacja realizuje: inwentaryzując obiekty zabytkowe, zabezpieczając je przed dalszą degradacją i - w miarę możliwości - poprzez ich odbudowę.

Pierwszym obiektem, w który Fundacja chce zrealizować swoje cele jest XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy położony w Gładyszach.