Fundacja

SIEDZIBA I ORGANA FUNDACJI

Fundacja ma swoją siedzibę w Warszawie, w pomieszczeniach kancelarii prawnej LEX-ALPHA, udostępnionych nieodpłatnie.


Organy Fundacji

Fundator: Maciej Urban

Zarząd Fundacji: Maciej Urban

Rada Fundacji: Anna Stankiewicz oraz Anna Świątkiewicz Pałosz


Wymienione wyżej osoby sprawują swoje funkcje honorowo - za zwrotem jedynie udokumentowanych fakturami kosztów wykonywanych przez nie obowiązków.