Fundacja

ŚRODKI FUNDACJI

Fundacja, jest finansowana ze środków pochodzących zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Prace porządkowe prowadzone są na bieżąco, w miarę możliwości finansowych Fundacji.

Obecnie planuje się pozyskanie europejskich źródeł finansowania ze środków unijnych. Fundacja planuje zebranie funduszy zarówno od darczyńców jak i na rynku finansowym (kredyty i pożyczki), które umożliwią odbudowę całego kompleksu parkowo-pałacowego, to jest oprócz głównego budynku pałacowego, w dalszej kolejności również budynków stajni, wozowni oraz zabudowań służby i kuchni-piekarni.

Po zakończeniu odbudowy, fundacja planuje utworzenie w budynku pałacu obiektu o charakterze publicznym i ogólnodostępnym (muzeum pałacowe). Realizacja celów i ich tempo będą zależały wyłącznie od hojności darczyńców i możliwości uzyskania finansowania z innych źródeł.