Fundacja

Fundacja Odbudowy Zabytków Warmii,

(stanowiąca kontynuację Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Warmii)
Celem zarówno nowej, jak i byłej Fundacji - jest odbudowa XVIII-wiecznego obiektu barokowego
pałacu i parku w Gładyszach.